نظر شما درباره ی سایت چیست؟
(37.54%) 107
عالی
(30.87%) 88
خوب
(9.473%) 27
متوسط
(22.10%) 63
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 285