گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.06%) 152
سازه های آبی
(21.98%) 115
آبياري و زهكشي
(21.03%) 110
منابع آب
(2.676%) 14
هواشناسي كشاورزي
(25.23%) 132
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 523