نظر شما درباره ی سایت چیست؟
(37.71%) 112
عالی
(29.62%) 88
خوب
(9.764%) 29
متوسط
(22.89%) 68
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 297