نظر شما درباره ی سایت چیست؟
(38.22%) 112
عالی
(30.03%) 88
خوب
(9.897%) 29
متوسط
(21.84%) 64
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 293