گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.12%) 159
سازه های آبی
(22.71%) 124
آبياري و زهكشي
(20.87%) 114
منابع آب
(2.564%) 14
هواشناسي كشاورزي
(24.72%) 135
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 546