گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.36%) 158
سازه های آبی
(22.11%) 119
آبياري و زهكشي
(20.81%) 112
منابع آب
(2.602%) 14
هواشناسي كشاورزي
(25.09%) 135
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 538