گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.39%) 159
سازه های آبی
(22.18%) 120
آبياري و زهكشي
(20.88%) 113
منابع آب
(2.587%) 14
هواشناسي كشاورزي
(24.95%) 135
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 541