گرایش مورد علاقه ی شما برای کار شناسی ارشد؟
(29.22%) 159
سازه های آبی
(22.42%) 122
آبياري و زهكشي
(20.95%) 114
منابع آب
(2.573%) 14
هواشناسي كشاورزي
(24.81%) 135
مهندسي عمران (آب)

تعداد شرکت کنندگان : 544